Ridebaner hos Nosto

Hos Nosto Entreprise laver vi både udendørs og indendørs ridebaner. Opbygningen af ridebaner er selvfølgelig ikke ens, idet der er stor forskel på underbunden. Den kan laves på flere måder alt afhængig af det toplag, som man ønsker at anvende. Når det kommer til valg at toplag til ridebaner, er der igen mange muligheder.

Opbygning af underbund til udendørs ridebane

Det vigtigste ved opbygningen af en udendørs ridebane er underbunden. Hvis den er rigtig lavet, får man en ridebane, som holder i mange år. Først og fremmest skal man grave ned til leret og rette det af med et fald væk fra ridebanen. Hvis dette ikke gøres rigtigt, risikerer man en blød underbund og en ridebane med vand. Dernæst skal drænslangerne lægges, og der kan man vælge mellem følgende metoder: De kan lægges på langs, rundt om ridebanen eller som sildeben. Det afhænger lidt af de forhold, ridebanen skal etableres under.

Den mængde vand, som ridebanen leder ud i drænet, skal føres væk til et sted, der kan aftage det hele, da ridebanen ellers kommer til at stå under vand.
Oven på drænslangerne bliver der lagt 20cm drænsten med samme fald som leret. Stenene gør, at ridebanen tørrer hurtigt efter en stor mængde vand. Stenene virker som en faskine.
Derefter lægges en fiberdug over drænstenene, så der ikke kommer stenmel og grus ned i drænet. Oven på fiberdugen lægges 10cm hårdt, stampet stenmel med samme fald som leret. Det er vigtigt, at man har en hård bund til toplaget.

I stedet for stenmel kan man vælge at lægge gummimåtter, som gør bunden mere fjedrende. Det gør dog også prisen noget højere.
Vælger man at lægge en Nosto Lux-Line bund behøver man ikke at anvende stenmel/gummimåtter.

Opbygning af underbund i ridehal

Ligesom på en udendørs ridebane skal vækstlaget væk, og der skal graves ned til leret. Lerbunden skal rettes helt lige af. Her kan det være en fordel at lægge en fiberdug. Det gør, at man holder bedre på de 10cm stenmel, som man kommer oven på leret. Det skal stampes hårdt og rettes helt lige af, så man har en god bund til toplaget.

Toplaget

Hos Nosto Entreprise har vi valgt at tage udgangspunkt i de 3 toplag, som vi mener dækker de flestes behov. Vi afretter, tromler og anlægger dog gerne andre toplag, hvis det ønskes.

Nosto Standardbund

Denne bund består af vasket 0/4 grus og ridebaneflis, som blandes sammen. Der lægges et 8cm lag på hele ridebanen, som derefter vandes og tromles hårdt. Nosto Standardbund kræver ikke den store vedligeholdelse; den skal bare afrettes og tromles jævnligt. Efter nogle år kan man supplere den med nyt grus og ridebaneflis.

Nosto Standard Plus-bund

Bunden laves med let leret 0/4 grus og ridebaneflis. Det bliver blandet sammen i det rigtige forhold, og der lægges 8cm på hele ridebanen. Det skal afrettes med samme fald som resten af banen og derefter vandes og tromles hårdt. Det letlerede grus er med til at holde på fugten og gøre ridebanen mere kompakt. Nosto Standard Plus-bund anbefales til indendørsridebaner. Denne bund kræver ikke den store vedligeholdelse; den skal bare afrettes og tromles jævnligt. Efter nogle år kan man supplere den med nyt grus og ridebaneflis. Nosto Standard Plus-bund kan også leveres med fibre og GeoPad. Det kræver dog, at toplagets tykkelse er 12cm.

Nosto Lux-Line-bund

Denne bund er et mix af lyst sand, fibre og GeoPad. Det helt specielle blandingsforhold er med til at give banen den optimale affjedring. GeoPaden bevirker, at toplaget holdes fugtigt. Nosto Lux-Line-bund består af et toplag på 12cm. For at få en helt lige bane anbefaler vi afretning med laser.

Vedligeholdelse af ridebanen består i løbende afretning med en ridebaneafretter og tromling. Derudover er det vigtigt at opretholde den rigtige fugtighed i ridebanens toplag samt fjerne gødning fra hestene. Det vil sikre en optimal ridebane i mange år fremover.

For pris og levering kontakt os direkte på telefon +45 2926 1757 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Halmpiller

Salg af Halmpiller